StomiaStyl życia

Cała prawda o dobrych nawykach w stomii

W odpowiedzi na zmieniające się okoliczności dotyczące osób ze stomią powstała kampania „Cała prawda o dobrych nawykach w stomii”.

Przez lata narosło sporo mitów odnośnie częstotliwości wymiany sprzętu i potrzeby stosowania pozostałych wyrobów stomijnych, co było częściowo związane z poprzednimi limitami refundacyjnymi.

Celem kampanii jest edukacja pacjentów w kontekście prawidłowych nawyków wymiany worków stomijnych oraz stosowania środków do pielęgnacji stomii, a tym samym zwiększenia komfortu życia osób z wyłonioną stomią.

MIT 1. Kiedy sprzęt się trzyma, nie należy go zdejmować.

FAKT: Zdrowie skóry wokół stomii jest kluczowe dla dobrego funkcjonowania pacjenta ze stomią. Worek jednoczęściowy należy zmieniać często, nawet codziennie, równocześnie kontrolując stan skóry pod przylepcem, ponieważ zawsze istnieje ryzyko wystąpienia podciekania i podrażnienia skóry.

Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych jednoczęściowe worki stomijne należy zmieniać według następującego schematu:

MIT 1A. Przy sprzęcie dwuczęściowym okres noszenia płytki stomijnej jest długi.

FAKT: Płytka stomijna w systemie dwuczęściowym może pozostawać na skórze nawet do 3-4 dni, jednakże jeśli podejrzewamy podciekanie, płytkę należy zmienić natychmiast. Jeśli do podciekania dochodzi często i jego ryzyko powtórzenia jest duże, płytkę można zmieniać częściej, nawet codziennie. Zawsze, gdy istnieje widoczny objaw podciekania lub ryzyko jego wystąpienia, płytkę należy zmienić natychmiast i sprawdzić stan skóry. Podciekanie nie jest widoczne, dlatego należy codziennie sprawdzać stan skóry pod przylepcem płytki stomijnej.

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych dla płytki i worka w sprzęcie dwuczęściowym:

Jeśli chcesz otrzymasz dodatkowe materiały edukacyjne dotyczące “Całej prawdy o życiu ze stomią”, możesz zamówić je tutaj: Cała prawda o życiu ze stomią (coloplast.pl)

Przeczytaj także...

Comments are closed.